Vaststellen identiteit

Onze beroepsregels schrijven voor dat wij uw identiteit moeten vaststellen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Wij zullen dat doen bij een eerste kennismaking.

Huisbezoek?

Als u contact met ons opneemt, maken wij met u een afspraak. We komen dan graag met onze professionele aangiftesoftware bij u thuis.

Tijdens ons bezoek verwerken wij de door u klaargelegde financiële bescheiden en stellen wij u een aantal (controle)vragen om er zeker van te zijn dat wij niets vergeten. Na dit onderhoud zullen wij deze gegevens op kantoor verder verwerken. Het aangifterapport en declaratie wordt per post aan u verzonden.

Wilt u liever naar ons toe komen?

In het geval dat u liever naar ons toekomt, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij plannen dan graag tijd voor u in.