Welke Financiële bescheiden zijn nodig?

De financiële bescheiden die nodig zijn voor het invullen van uw aangifte, kunt u op verzamelen met behulp van onze kleine controlelijst. Deze lijst is voor 90% van ons cliëntenbestand voldoende. 

Wij hebben echter ook een uitgebreidere controlelijst tot onze beschikking. Deze uitgebreidere lijst gebruiken wij bij voorkeur voor nieuwe cliënten.

De van u ontvangen controlelijst en (kopie of originele) bescheiden slaan wij in ons digitale dossier op.

Wilt u ons bescheiden digitaal aanleveren?

Graag, bij voorkeur in het zgn. PDF-formaat.

 

Wilt u hier meer over weten dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.