De omvang en inrichting van uw administratie is afhankelijk van uw onderneming. Op deze bladzijde van onze site beperken wij ons tot een aantal algmene opmerkingen. Uiteraard kunnen wij u voor uw onderneming persoonlijk en specifiek adviseren.

Papier of digitaal?

U kunt uw boekhouding zowel digitaal als op papier voeren en bewaren. Houdt u er in ieder geval rekening mee dat u uw boekhouding (tenminste) 7 jaar (plus uitstel dat is verkregen voor het doen van de aangifte) dient te bewaren op grond van de bewaarplicht.

Goed leesbaar en toegankelijk

Naast dit bewaren dient de boekhouding ook gedurende die periode goed leesbaar moet zijn. Heeft u in uw boekhouding zogenaamde thermische kassabonnen, dan is ons advies deze te kopiëren. Thermische kassabonnen zijn veelal na een jaar al niet meer leesbaar en zodoende zou u zonder kopie niet meer voldoen aan de bewaarplicht. Hecht daarom het origineel tezamen met de gemaakte kopie op in uw boekhouding. Heeft u thermische benzinebonnen in de administratie? Ons advies: Neem een tankpas! De factuur ontvangt u dan elektronisch.

Tijdig downloaden van gegevens 

Denkt u ook aan het downloaden van facturen? Onze ervaring is dat veelal facturen van telecomaanbieders, brandstofleveranties en internetbestellingen niet worden gedownload en/of aan ons ter verwerking/controle worden aangeboden. U voldoet dan ook niet aan de bewaarplicht. Ook graag uw aandacht voor de bankafschriften en jaaropgaaf. De service van banken gaat helaas niet verder dan een periode van circa 16 maanden. Hierna zult u voor bankafschriften extra moeten betalen. De bankafschriften maken ook onderdeel uit van uw administratie.

Agenda en overige administratieve bescheiden

Maakt u gebruik van een (elektronische) agenda? Ook de gegevens in deze agenda vallen onder de zgn. bewaarplicht. Daarnaast kunnen ook andere zaken tot de boekhouding behoren (denkt u dan bijv. ook aan software die nodig is om gegevens op te vragen, een kladkasboek of backup). Gooit u daarom niet te gauw iets weg. De belastingdienst kan hier bij u om vragen.

In-/Verkoopfacturen

Indien u voor uw onderneming verkoopfacturen uitschrijft of inkoopfacturen ontvangt. Houdt u dan rekening met de zgn. factuureisen.